concurs Paste Turma

Turma îți oferă masa de Paște!

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului “Turma îți oferă masa de Paște!” (denumit în continuare„Concursul”) este SC. ITL AGROCOMPLEX SRL cu sediul social în LECHINTA, NR.121 D JUD. Bistrița-Năsăud, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J06/51/2000, Cod fiscal RO12695246, denumită pe parcursul acestor termeni și condiții, TURMA (denumit în continuare „Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunță publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFĂȘURĂRE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 22.03.2023 – 03.04.2023 pe contul de Facebook al brandului TURMA la adresa: https://www.facebook.com/TurmaPremiumBeef și presupune înscrierea prin doua acțiuni obligatorii la postarea dedicată concursului.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2 Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.3 Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

3.4 Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.5 Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont valid de Facebook, completat cu o adresa de email validă sau un număr de telefon valid.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

4.1 Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința acestora. Potrivit prevederilor legii, anunțarea câștigătorilor și a Premiilor este un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul câștigătorilor privind faptul că numele sau și remiilor obținute vor fi făcute publice potrivit legislației române în vigoare. Datele personale privind numele câștigătorilor vor fi utilizate pentru anunțarea publică a câștigătorului despre rezultatul extragerii la sorți.

4.2 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru transmiterea de materiale publicitare, informări cu ultimele noutăți, cu privire la concursuri/tombole și promoții inițiate și oferite de Organizator și/sau pentru întocmirea de evidente statistice, dacă participantul a consimțit în acest sens.

4.3 Organizatorul asigură tuturor participanților respectarea drepturilor legale recunoscute prin Legea nr. 677/2001, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale care îi privesc și dreptul de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată în atenția SC. ITL AGROCOMPLEX SRL, cu sediul în jud. Bistrita-Nasaud, pe adresa de e-mail: turma@premiumbeef.ro

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1 Orice persoană care dorește sa se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada 22.03.2023-03.04.2023, ora 23:59. 

5.2 Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

  1. Să lase un comentariu in care sa specifice care este produsul preferat din magazinul Turma (sau ce produs ar dori să încerce in cazul in care nu a încercat nici un produs pana în prezent)
  2. Să dea share (să partajeze) postarea in feed-ul personal
  3. Data până la care se pot face înscrierile la concurs este de 02 aprilie 2023, ora 23:59.

SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Fiecare participant care respectă cerintele de concurs poate câștiga pachetul de Paște oferit de TURMA.

6.2 Vor fi aleși 2 câștigători și vor fi acordate 2 premii ce constă în: o pulpa de miel, un drob de miel, carnaciori de berbecut, carnaciori vita-oaie, un osso-buco la sous-vide si o sticla de prosecco.

6.3 Câstigatorii vor fi alesi prin platforma random.org sau Facebook Random Comment Picker, in functie de numarul de participanti inscrisi. Organizatorul va face public numele câștigătorilor și câștigurile acordate printr-un comentariu la postarea concursului.

6.4 Doar participanții care respectă toate cerintele de concurs vor fi considerați eligibili.

6.5 Câștigătorii vor fi aleși în maximum 48 de ore de la terminarea concursului, în data de 4 aprilie 2023 și anunțati în aceeași zi printr-un comentariu la postarea giveaway-ului.

Câștigătorii trebuie sa confirme acceptarea premiului în maximum 5 zile (lucrătoare) de la data anunțării, printr-un mesaj privat pe contul de Facebook TURMA. În caz contrar, acesta nu va fi validat.

6.6 In baza acestor acceptari, castigatorii vor putea ridica premiul de la magazinul de pe strada Muscatei nr.5, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, sau prin curier, la adresa furnizată de câștigători în cazul în care câștigătorii nu locuiesc în aceeași localitate ca Organizatorul.

6.7 Câstigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea cu alte bunuri și nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestuia.

6.8 Anunțarea câștigătorilor se va realiza printr-un comentariu la postarea giveawayului cu tag către contul câștigătorilor.

6.9 Toți participanții trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Cei care nu respectă cele 3 condiții, nu vor fi validați în extragere și se va acorda premiul altor participanți care îndeplinesc condițiile Regulamentului.

 SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1 Organizatorul isi rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2 Orice anulare prematură a alegerii câștigătorilor nu implica drepturi pentru participanți.

7.3 In cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginii de Facebook https://www.facebook.com/TurmaPremiumBeef

7.4 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la concurs folosind conturi de Facebook false, multiple sau al căror conținut este inexistent.

SECȚIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

8.1 Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

9.1 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezentul Concurs vă înceta de drept la data de 02.04.2023, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea, sau în cazuri excepționale, în care organizatorul nu mai poate continua concursul.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

11.1 Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la link-ul menționat în secțiunea postării sau pe website-ul https://premiumbeef.ro/, secțiunea blog.

11.2 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

11.3 Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TurmaPremiumBeef

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

12.1 Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1 În cazul unor litigii apărute între Turma Premium Beef și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

13.2 Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor romane competente.

Related Posts

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.